O nás

Knihovna má cca 4000 knih, naučnou a krásnou literaturu, pro mládež i dospělé a spolupracuje s Městskou knihovnou Frýdek-Místek, p.o. Jejím regionálním oddělením jsou knihovně v Bruzovicích zapůjčovány výměnné soubory regionálního fondu. Jedná se o cca 2000 knih, které jsou každoročně obměňovány. Krom toho se také doplňuje stálý knihovní fond o nové knihy.
Knihovna se nachází ve druhém podlaží budovy obecního úřadu v Bruzovicích. Přístup do knihovny je bezbariérový.
mapa