Vaše čtenářské konto

Můžete také nahlédnout do svého čtenářského konta, na kterém si můžete například prodloužit výpůjčku nebo zarezervovat knihu. Jak se přihlásit na své čtenářské konto: U 12-ti místného čísla na průkazce je pro potřebu přihlášení nutno použít poslední dvě čísla. K tomuto číslu připočtete 550 000 a vznikne nové 6-ti místné číslo, které bude sloužit pro přihlášení do systému. K ověření a potvrzení přístupu použijete jako PIN datum narození ve formátu rok, měsíc, den.

Příklad: 12-ti místné číslo průkazky:            420567000022

Nové 6-ti místné číslo průkazky:     550000 + 22 = 550022

PIN: datum narození (RRMMDD):  930201

Vstup do čtenářského konta